Om Psykologinsats Kognitiv beteendeterapi Organisation och ledarskap Vra bcker Pressrum Kontakt Start

Organisation och ledarskap Utbildning Ledarskap Organisationsutveckling
/

ORGANISATIONSUTVECKLING

Psykologinsats hjlper organisationer att identifiera och aktivera dold utvecklingspotential och freslr hur denna ska tas tillvara. Vi erbjuder analys- och utvecklingsinsatser p individ-, grupp- och organisationsniv inom svl strategiska som operativa frgor.

Vi hjlper er att locka fram det bsta ur varje medarbetare och drmed organisationen. Oavsett om det handlar om ledarskapseffektivitet, kad kundservice, kad frsljning, minskad personalomsttning eller minskat antal arbetsrelaterade olyckor, hjlper vi till att finna och optimera medarbetarnas nyckelbeteenden.

Vid mera omfattande och genomgripande organisationsutvecklingsinsatser utbildar vi vra kunder i grundlggande beteendeanalys, samt i de verktyg och metoder vi anvnder oss av. Dels fr att skapa bttre och mer varaktiga resultat och dels fr att kunderna ska kunna fortstta sin utveckling sjlva efter att vrt gemensamma tagande r avslutat.


Psykologinsats AB, Platensgatan 24 4tr, 582 20 Linkping, 0708-61 61 61,
info [a] psykologinsats.se

Preztige